Stuudiofoto ehk valgusega joonistamine

Mille poolest erineb stuudiofoto sessioon tavalisest fotosessioonist?


Lihtsustatult saab öelda, et stuudiofoto on fotosessioon lisavalgusega. Lisavalguse allikatena kasutatakse stuudios erinevaid välke, koos hajutite ja peegelditega, mis annavad võimaluse luua eriilmselisi valgusskeeme ehk nn joonistada valgusega.


Stuudiofoto eeldab fotograafilt teadmisi lisavalguse ja selle juurde kuuluvate atribuutide kasutamise kohta.

Aastal 2022 oli mul suur rõõm koolitada end Rene Türki käe all ja õppida selgeks